„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kwartalnik Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” I/2015

3 lutego 2015

kwartalnik_I_2015 (1)_Strona_01Zapra­szamy do lek­tury nowego numeru Kwar­tal­nika Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze”. W numerze opu­bli­ko­wa­liśmy relację z rozstrzygnięcia konkursów „Liderzy Lokalnych Społeczności” i „Roztoczańskie Orły” oraz z wizyty studyjno-szkoleniowej LGD „Lepsze Jutro”. Życzymy Pań­stwu przy­jemnej lektury.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content