„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wsparcie na założenie działalności gospodarczej

27 lutego 2015

Sieć Punków Informacyjnych o Funduszach Europejskich oraz Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu organizują spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania funduszy dotacyjnych i zwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób fizycznych. 

Szkolenie pt. „Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2015 r. – źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą” odbędzie się w dwóch terminach: 3 marca (wtorek) i 4 marca (środa). Spotkanie dotyczyć będzie możliwości uzyskanie bezzwrotnego wsparcia ze środków unijnych do kwoty 40 tys. zł, a także wsparcia w postaci pożyczki do kwoty 50 tys. zł  lub 75 tys. zł w celu podjęcia działalności gospodarczej.

Wsparcie pochodzi z funduszy unijnych na samozatrudnienie  w ramach projektu Kapitał Ludzki 2007-2013 działanie 6.2 „Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” oraz programów krajowych.

Pomoc skierowana jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego oraz miasta Zamościa.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Powiatowego Urzędy Pracy w Zamościu oraz instytucji realizujących projekty.

Spotkania odbędą się w godz. 10.00 – 14.00:
- 3 marca w sali konferencyjnej budynku Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3,

- 4 marca-w sali nr 319 w budynku przy ul. Partyzantów 94 (siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego) w Zamościu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach!

Program spotkań i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.feu.lubelskie.pl

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content