„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

13 marca 2015

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w terminie 18 - 25 .03.2015r. przyjmuje zgłoszenia kandydatów do udziału w projekcie „MIKRO – przedsiębiorcy”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasta Zamość zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. 

O udział w projekcie nie nogą ubiegać się osoby, które posiadały wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z:

  • Wsparcia doradczo – szkoleniowego
  • Wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej w wysokości do 30 000 zł
  • Wsparcia pomostowego w wysokości 600 zł/miesiąc wypłacane przez pierwsze 5 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:
W Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Partyzantów 3, pok. 38, tel. 84 627 11 91
Na stronie internetowej
http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/2116-projekt-mikro-przedsiebiorcy

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content