„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fundusze unijne dla przedsiębiorców

28 kwietnia 2015

Zdjęcie tytułoweW dniach 23-24.04.2015r. pracownicy Biura LGD „Nasze Roztocze” uczestniczyli w organizowanej przez Gminę Zamość konferencji „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w nowym okresie programowania Unii Europejskiej”. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego, Zarządu Powiatu Zamojskiego, władze partnerskich gmin Adamów, Józefów, Szczebrzeszyn, Hrubieszów, Sanok, Ełk i Suwałki, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy administracji samorządowej, rolnicy i osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą. 

Podczas konferencji zaprezentowano diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej regionu oraz dostępne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dyskutowano o szansach rozwojowych wynikających ze współpracy na linii biznes – samorząd terytorialny oraz o możliwościach budowania współpracy międzysektorowej w ramach Programu Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content