„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tradycje kulinarne inspiracją współczesnej kuchni

6 maja 2015

DSC03146Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych, których celem jest kultywowanie tradycji kuchni regionalnej oraz aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego obszaru powiatu zamojskiego.

Warsztaty przeprowadzone zostaną na terenie czterech gmin: Adamów, Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec. Mogą wziąć w nich udział członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji społeczno-kulturalnych oraz osoby prowadzące działalność turystyczną i agroturystyczną na obszarze w/w gmin. Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach przyjmowane będą telefonicznie pod numerem 84 639 29 66 w godz. 7.30 – 15.30. O zakwa­li­fi­ko­waniu uczest­ników będzie decy­dować kolej­ność zgło­szeń. Ter­miny przyj­mo­wania zgło­szeń okre­ślone zostały w har­mo­no­gramie.

Szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące warsztatów można uzy­skać w Biurze LGD w Zamo­ściu przy ul. Partyzantów 3, pok. 218 lub pod numerem tele­fonu (84) 639−29−66.

Liczba miejsc ograniczona.

Har­mo­no­gram warsztatów:

Gmina Termin warsztatów Miejsce Termin  przyjmowania zgło­szeń
Zwierzyniec 11.05.2015 r. Świetlica wiejska w Turzyńcu 07.05.2015r.
Adamów 12.05.2015 r. Świetlica wiejska w Potoczku 07.05.2015r.
Krasnobród 18.05.2015r. Krasnobrodzki Dom Kultury 12.05.2015r.
Zamość 19.05.2015 r. Świe­tlica wiejska w Szopinku 13.05.2015r.

 

herb Projekt  „Tradycje kulinarne inspiracją współczesnej kuchni”
współfinansowany jest ze środków Powiatu Zamojskiego.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content