„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Razem zmieniamy Nasze Roztocze” - konferencja podsumowujaca działalność LGD „Nasze Roztocze”

23 czerwca 2015

W dniu 22 czerwca 2015r. w ARTIS Hotel & SPA w Sitańcu k/Zamościa odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób – członkowie LGD, przedstawiciele gmin członkowskich LGD, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciel Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – p. Krzysztof Juściński. 

Konferencję rozpoczęła prezentacja Pani Małgorzaty Kwaśniak – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, która podsumowała działalność LGD w latach 2009-2015. W prezentacji znalazły się informacje na temat stopnia realizacji budżetu i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach poszczególnych działań wdrażanych za pośrednictwem podejścia Leader. Prezentacja zawierała także wykaz najważniejszych zadań aktywizujących społeczność lokalną podejmowanych przez Biuro LGD. Następnie Pan Krzysztof Juściński przybliżył uczestnikom konferencji efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie lubelskim ze szczególnym zaznaczeniem wysokości środków finansowych przekazanych przez Unię Europejską dla województwa lubelskiego. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Przewodniczącego Rady LGD – Pana Ryszarda Gliwińskiego, który zwrócił uwagę na znaczenie Lokalnej Grupy Działania w aktywizowaniu społeczności i budowaniu lokalnego partnerstwa na obszarach wiejskich.

Niespodzianką dla uczestników był występ p. Marii Duławskiej, która na konferencję przygotowała autorski skecz prezentujący trudny los beneficjenta ubiegającego się o unijne dofinansowanie.

W dalszej części konferencji doświadczenia związane z realizacją projektów w ramach programu Leader a także ich efekty zaprezentowali sami Beneficjenci - Pani Aneta Molenda z Urzędu Gminy Adamów, Pan Ireneusz Wilczyński z Urzędu Gminy Józefów, Pani Mariola Czapla z Krasnobrodzkiego Domu Kultury, Pani Elżbieta Stankiewicz z Biblioteki Publicznej Gminy Zamość oraz Pani Sylwia Artymiak z Urzędu Gminy Zwierzyniec.

Na zakończenie uroczystości wystąpiła Grupa Teatralna „Bez Maski” z Mokrego, która przedstawiła spektakl „Noc Świętojańska” nawiązujący do ludowych tradycji i obrzędów.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali album „Leader na Naszym Roztoczu”, prezentujący wybrane projekty zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content