„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Relacja z wyjazdu studyjno – szkoleniowego na obszar LGD „Krzemienny Krąg”

19 czerwca 2015

W dniach 15 – 16 czerwca 2015r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia, Rady oraz pracownicy Biura LGD „Nasze Roztocze” uczestniczyli w dwudniowym wyjeździe studyjno – szkoleniowym pn. Aktywne partnerstwo trójsektorowe sposobem na rozwój społeczno-gospodarczy regionu

W ramach szkolenia uczestniczyliśmy w wykładzie przeprowadzonym przez p. Jarosława Kubę – Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” poświęconym genezie powstania Stowarzyszenia oraz Jura Parku w Bałtowie. W ramach prezentacji dobrych praktyk, uczestnicy wyjazdu zwiedzili Jura Park, w tym Muzeum Jurajskie, Prehistoryczne Oceanarium, Gondwanę, Żydowski Jar, gdzie mogli zapoznać się z przykładem wykorzystania partnerstwa trójsektorowego do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Drugiego dnia uczestniczyliśmy w spotkaniu z Wójtem Gminy Bałtów - Andrzejem Jabłońskim, który zaprezentował nam przykłady projektów zrealizowanych w partnerstwie organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców, które przyczyniły się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Uczestnictwo w szkoleniu było szansą zdobycia nowych kwalifikacji oraz wiedzy praktycznej dotyczącej tworzenia oferty turystycznej służącej rozwojowi regionu w oparciu o współpracę pomiędzy przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania, samorządu terytorialnego oraz sektora gospodarczego.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content