„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konsultacje społeczne – opracowanie LSR na lata 2016 - 2020

21 sierpnia 2015

W dniach 10 – 12.08.2015r. w gminach członkowskich LGD „Nasze Roztocze” przeprowadzone zostały otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2020. Podczas spotkań przedstawiona została wstępna diagnoza obszaru Lokalnej Grupy Działania przygotowana na podstawie danych statystycznych oraz informacji zebranych z terenu gmin członkowskich LGD. Następnie przeprowadzono warsztaty, podczas których uczestnicy przygotowywali analizę SWOT w czterech kluczowych obszarach – gospodarka, kapitał społeczny i ludzki, środowisko oraz infrastruktura. Na zakończenie uczestnicy spotkań wzięli udział w badaniu ankietowym mającym na celu wyznaczenie głównych kierunków rozwoju obszaru oraz przygotowanie celów Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content