„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Plan włączenia społeczności

3 sierpnia 2015

Opis przygotowania LSR
Lokalna Strategia Rozwoju będzie dokumentem opracowanym przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. W proces przygotowania LSR zostaną zaangażowani przedstawiciele sektorów - społecznego, publicznego i gospodarczego z terenu każdej gminy członkowskiej LGD - Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec a także gminy Szczebrzeszyn. Na terenie każdej z tych gmin zorganizowane zostanie co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne dotyczące analizy mocnych i słabych stron obszaru, szans i zagrożeń a także planowanych celów Lokalnej Strategii Rozwoju. Informacja o terminach i miejscach organizacji spotkań zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD, na stronach poszczególnych gmin członkowskich a także w formie plakatów na tablicach ogłoszeń w miejscowościach gminnych, co zapewni dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników.  Strona internetowa LGD będzie aktywnie wykorzystywana także podczas kolejnych etapów prac nad Strategią.  Wszystkie materiały i ogłoszenia  dotyczące prac związanych z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju zostaną oznakowane informacją o współfinansowaniu przygotowania LSR ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content