„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zrealizowaliśmy budżet Lokalnej Strategii Rozwoju w 99,1%

30 października 2015

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARiMR w dniu 28.10.2015r. zostało przekazane ostatnie zlecenie płatności w ramach budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015. Beneficjenci realizujący projekty ze wsparciem udzielonym przez LGD „Nasze Roztocze” otrzymali łącznie 5 530 059,77 zł, z czego ponad 1,2 mln zł zostało przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu na obszarach wiejskich.

Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego w okresie 2009 – 2015 dysponowała kwotą 5 578 556,00 zł przeznaczoną na poprawę jakości infrastruktury społeczno – kulturalnej, rozwój funkcji rekreacyjno – turystycznych oraz dywersyfikację źródeł dochodów mieszkańców obszaru. W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dofinansowaliśmy ponad 90 różnych projektów, które były odpowiedzią na lokalne potrzeby.

Obecnie przygotowujemy Strategię na nowy okres programowania 2016 – 2020. Zachęcamy do włączenia się w prace nad określeniem głównych kierunków wsparcia i celów opracowywanego dokumentu.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content