„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ocena partycypacyjna grup defaworyzowanych - konsultacje kryteriów wyboru projektów

25 listopada 2015

W dniu 24.11.2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Józefowie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące  kryteriów wyboru projektów w ramach przygotowywanej przez LGD Strategii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na nowy okres programowania 2014 – 2020. Wzięli w nim udział przedstawiciele zidentyfikowanych grup defaworyzowanych.

Podczas spotkania przeprowadzono dyskusję i warsztaty na temat uwzględnienia potrzeb grup defaworyzowanych przy konstrukcji kryteriów wyboru projektów w ramach LSR. Na podstawie wniosków i uwag zebranych podczas spotkania opracowane zostały propozycje kryteriów wyboru projektów istotne z punktu widzenia uczestników spotkania.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content