„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące zasad oraz kryteriów wyboru projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

13 listopada 2015

W dniu 12.11.2015r. LGD „Nasze Roztocze” zorganizowało otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące przygotowania procedur wyboru oraz propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach opracowywanej Strategii. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Wzięli w nim udział przedstawiciele sektora publicznego, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy obszaru LGD.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały obowiązujące wytyczne i Rozporządzenia dotyczące procedur wyboru operacji w ramach LSR dla projektów grantowych, konkursowych oraz projektów własnych. Opracowano wstępne założenia kryteriów wyboru projektów uwzględniające priorytetowe obszary wsparcia określone w LSR, które będą podstawą do dalszych prac związanych z przygotowaniem Strategii na nowy okres programowania.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content