„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie fokusowe dotyczące monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju

19 listopada 2015

W dniu 17.11.2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zamość odbyło się spotkanie fokusowe dotyczące przygotowania procedur monitoringu i ewaluacji dla opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy gmin członkowskich LGD, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy obszaru LGD.

Podczas spotkania dyskutowano o elementach, które powinny podlegać monitoringowi i ewaluacji mając na uwadze doświadczenia z wdrażania Strategii na lata 2009 – 2015. Omówiono także najskuteczniejsze źródła pozyskiwania danych oraz kryteria przydatne do prowadzenia procesu ewaluacyjnego.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content