„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie grupy roboczej

30 listopada 2015

W dniu 27 listopada 2015r. w Urzędzie Gminy Adamów  odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2020, w której wzięli udział przedstawiciele lokalnej społeczności i Zarządu LGD. Podczas spotkania na podstawie analizy zebranych Arkuszy pomysłów oraz wyników badania ankietowego dotyczącego wyznaczenia celów rozwoju opracowano matrycę logiczną celów, przedsięwzięć i wskaźników LSR oraz założenia planu działania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content