„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie celów i przedsięwzięć opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju

8 listopada 2015

W dniu 06.11.2015r. LGD „Nasze Roztocze” zorganizowało spotkanie konsultacyjne w formie World Cafe dotyczące formułowania pomysłów na realizację celów w ramach przygotowywanej LSR. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Wzięli w nim udział przedstawiciele sektora publicznego, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy obszaru LGD.

Uczestnicy w czterech grupach tematycznych - dotyczących społeczeństwa, gospodarki, infrastruktury oraz środowiska, dyskutowali o możliwych pomysłach na realizację przedsięwzięć w ramach opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zebrane na spotkaniu materiały będą podstawą do dalszych prac związanych z określeniem celów i przedsięwzięć przyszłej LSR. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content