„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kawiarenka obywatelska – zasady monitoringu i ewaluacji opracowywanej Strategii

1 grudnia 2015

W dniu 30.11.2015r. w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące przygotowania Strategii na nowy okres programowania 2014 – 2020. Spotkanie było poświęcone opracowaniu procedur monitoringu i ewaluacji. Dyskusję o zasadach monitorowania i ewaluacji prowadzono w formie kawiarenki obywatelskiej, podczas której każdy miał możliwość wypowiedzenia swojej opinii oraz wysłuchania zdania innych uczestników na temat zaproponowanych form i kryteriów oceny wdrażania LSR. Zebrane podczas spotkania uwagi i spostrzeżenia uczestników będą bardzo przydatne do opracowania ostatecznej wersji procedury monitoringu i ewaluacji LSR. 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content