„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie grupy roboczej – monitoring i ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju

16 grudnia 2015

W dniu 15.12.2015r. w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące opracowania procedury monitoringu i ewaluacji dla Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023. Podczas spotkania przeanalizowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego za pośrednictwem strony internetowej LGD oraz materiały zebrane na spotkaniu fokusowym i kawiarence obywatelskiej. Doprecyzowano elementy podlegające monitorowaniu i ewaluacji, określono czas i okres pomiaru, sposób pozyskiwania danych a także określono podmioty, które będą odpowiedzialne za prowadzenie monitorowania i ewaluacji. Wynikiem prac grupy było ostateczne opracowanie procedury monitorowania i ewaluacji LSR.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content