„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

15 grudnia 2015

W dniu 14 grudnia 2015r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” związane z zakończeniem czteroletniej kadencji władz Stowarzyszenia. Podczas obrad przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2011-2015 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przeprowadzono także konsultacje społeczne związane z przygotowaniem Planu komunikacji do Strategii na lata 2016 – 2023. 

Na spotkaniu wybrano nowe władze Stowarzyszenia, które będą odpowiedzialne za realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

Członkowie Zarządu: Małgorzata Kwaśniak – Prezes Zarządu, Aneta Molenda, Elżbieta Momot, Agnieszka Adamczuk, Maria Jurczykowska, Sylwia Artymiak.

Członkowie Rady: Ryszard Gliwiński – Przewodniczący Rady, Dariusz Szykuła, Ireneusz Wilczyński, Janusz Oś, Jerzy Banaszkiewicz, Jan Skiba, Piotr Bartnik, Jan Borowicz, Patryk Czerwieniec, Zbigniew Michalski, Ryszard Monastyrski, Zofia Pilip, Agata Piwko.

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Kazimierz Gęśla – Przewodniczący, Maria Sak – Wiceprzewodnicząca, Leszek Stankiewicz – Członek Zwyczajny.

Gratulujemy nowym władzom Stowarzyszenia i życzymy powodzenia w realizacji wszelkich podejmowanych działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Podczas zebrania przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące przygotowania Planu komunikacji Strategii na nowy okres programowania. Spotkanie miało formę forum lokalnego. Podczas forum uczestnicy analizowali zapisy celów LSR i na ich podstawie zgłaszali propozycje działań komunikacyjnych, a także środków i narzędzi przekazu informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną. Dziękujemy uczestnikom spotkania za zaangażowanie w proces opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content