„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

LGD złożyła wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023

7 stycznia 2016

W dniu 31.12.2015r. LGD „Nasze Roztocze” złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 wraz z wymaganymi załącznikami. Zgodnie ze złożonym wnioskiem LGD ubiega się o 8 mln zł wsparcia na dofinansowanie realizacji projektów istotnych z punktu widzenia rozwoju obszaru LGD. Zgodnie z opracowaną Strategią główne kierunki planowanego wsparcia to wzmocnienie kapitału społecznego, rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD.

W imieniu Zarządu oraz pracowników Biura LGD serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom, które aktywnie uczestniczyły w konsultacjach społecznych związanych z przygotowaniem Strategii.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content