„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

7 000 zł dla aktywnych organizacji z obszaru LGD „Nasze Roztocze”

18 marca 2016

05

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zaprasza do udziału w konkursie „Liderzy lokalnych społeczności”, skierowanym do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) oraz grup nieformalnych (tj. kół gospodyń wiejskich, klubów seniora i sołectw) mających siedzibę, filię lub prowadzących działalność na obszarze działania LGD „Nasze Roztocze” tj. na terenie gmin Adamów, Krasnobród, Józefów, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec.

Celem konkursu jest pobudzenie aktywności organizacji i grup nieformalnych do podejmowania nowych działań na rzecz środowisk lokalnych, a także wyróżnienie organizacji podejmujących najciekawsze inicjatywy służące aktywizacji mieszkańców. Pula nagród w konkursie wynosi 7000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego. Każdy uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz zgłoszeniowy, w którym opisuje formy swojej aktywności podejmowanej na rzecz społeczności lokalnej. Zgodnie z regulaminem do konkursu można zgłosić jedno wybrane przedsięwzięcie zrealizowane na obszarze działania LGD „Nasze Roztocze” w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., którego uczestnik konkursu jest głównym organizatorem lub współorganizatorem.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Biura LGD „Nasze Roztocze” faxem na numer 84 639-29-66, pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Stowarzyszenia w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pok. 218, II piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 w ter­minie od 04.04.2016r.  do 20.04.2016r. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Biura LGD.

Więcej informacji pod numerem telefonu 84 639 29 66.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content