„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

17 marca 2016

W dniu 16 marca 2016r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w Wysokiem odbyło się Walne Zebranie Członków Sto­wa­rzy­szenia Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze”. Spotkanie miało charakter sprawozdawczy. Zaprezentowano działalność Rady, Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2015r.

Na wniosek Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi LGD oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2015r. Na zakończenie Zebrania omówiono zadania zaplanowane do realizacji przez Stowarzyszenie w 2016r.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content