„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2 marca 2016

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, które odbędzie się w dniu 16 marca 2016r. o godz. 1100  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem 154 

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2015r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za 2015r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2015r.
 8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2015r.
 9. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia w 2016r.
 10. Sprawy różne
 11. Zamknięcie zebrania

Z uwagi na ważność tematyki Zebrania liczę na obecność wszystkich

Członków Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Małgorzata Kwaśniak

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content