„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wręczenie nagród w konkursie Liderzy Lokalnych Społeczności

23 maja 2016

W dniu 20.05.2016r. w sali konferencyjnej Dele­ga­tury Lubel­skiego Urzędu Wojewódz­kiego w Zamo­ściu odbyło się uro­czyste rozstrzygnięcie II edycji konkursu „Liderzy Lokalnych Społeczności” i wrę­czenie nagród dla uczestników.

W ramach kon­kursu do Biura Stowarzyszenia zgłosiło się 26 organizacji oraz grup nieformalnych, które zaprezentowały ciekawe projekty zrealizowane w 2015 roku na obszarze LGD „Nasze Roztocze”..

Zgodnie z decyzją komisji kon­kur­sowej główne nagrody otrzymali: 

 

I miejsce — bon o wartości 700 zł,

Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, za realizację projektu „Wspólne bajanie – Bajka Przygody Mamutka”

 

II miejsce — bon o wartości 650 zł, przyznano  dwie równorzędne nagrody:

Grupa nieformalna „Chcieć to móc” z Krasnobrodu za realizację projektu „Spotkania ze  sztuką, bo…. „Świat bez sztuki jest jak dom bez okien”

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Żurawnicy za realizację projektu „Aktywna kobieta ma wiele twarzy” 

 

III miejsce – bon o wartości  600 zł, przyznano trzy równorzędne nagrody:

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa za zorganizowanie „Międzynarodowego rajdu rowerowego „Roztocze Tour”

Koło Gospodyń Wiejskich w Błoniu za zorganizowanie imprezy plenerowej „Święto kwitnącej fasoli”

Koło Gospodyń Wiejskich w Jacni za zorganizowanie „Balu karnawałowego przebierańców dla dzieci”

 

Dodatkowo komisja konkursu postanowiła przyznać Wyróżnienia – bon o wartości 400 zł

Grupa Nieformalna „Virgro Roztocze” za realizację projektu „Rowerowe Roztocze”

Stowarzyszenie „Wysokie na Łabuńką” za realizację projektu „AWF III wieku

Sołectwo Szopinek za realizację projektu „Centrum rekreacji wsi”

Stowarzyszenie Abrakadabra za realizację projektu „Tworzę - Jestem”

Zwierzyniecka Grupa Robimy Muzykę za organizację „I Przeglądu Młodzieżowych Zespołów Rockowych Rockowisko 2015”

 

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody upominkowe oraz bony o wartości 100 zł

Klub Seniora „Radosna Przystań” w Bondyrzu,

Uczniowski Klub Sportowy „Azymut”,

Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach Kolonii,

Klub Seniora w Feliksówce,

Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem,

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Zamość „Wspólnota”,

Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach,

Koło Gospodyń Wiejskich w Suchowoli Kolonii,

Stowarzyszenie kobiet po leczeniu raka piersi Amazonki,

Koło Gospodyń Wiejskich w Łapiguzie

Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem,

Klub Seniora w Jacni,

Koło Gospodyń Wiejskich w Jatutowie,

Sołectwo Siedliska

Gratulujemy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym uczestniczącym w konkursie.  Życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnych i wielu zrealizowanych projektów.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content