„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyróżnienie w konkursie Liderzy Lokalnych Społeczności – Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”

6 czerwca 2016

Stowarzyszenie  w 2015r. zrealizowało projekt „AWF III wieku” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy, zorganizowano cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz kurs nauki pływania dla 45 osób powyżej 60 roku życia. Projekt zakończył się sportową Senioradą – Dożynkowym Turniejem Sportowym, którego zwycięzcy mogli skorzystać z bezpłatnej nauki pływania. Projekt zakładał podniesienie poziomu aktywności i sprawności fizycznej  osób w wieku 60+.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content