„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapytanie ofertowe - meble biurowe

25 lipca 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych do jednego z pomieszczeń Biura LGD „Nasze Roztocze” realizowane w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW 2014-2020

I. Zamawiający
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
ul. Peowiaków 92,
22-400 Zamość
tel. 84 639-29-66, 510-203-858

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mebli biurowych zgodnie z załączonym projektem (dwóch biurek, dwóch szafek na dokumenty niskich i jednej wysokiej) oraz ich montaż w Biurze Zamawiającego zlokalizowanym w Zamościu przy ul. Partyzantów 3/218 a także dostawa dwóch krzeseł biurowych.

III. Szczegółowa specyfikacja zamówienia

Biurko w kształcie litery L - 2 szt. (1 szt. prawe, 1 szt. lewe).

Biurka wykonane zgodnie z załączonym projektem z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor olcha i klon naturalny (kolory według wzornika Kronopol); tył biurek od strony ścian zabudowany płytą HDF w kolorze olcha.

 Wymiary:
- szerokość 1200 mm, długość 1600 mm, wysokość 750 mm;
- głębokość blatu od frontu 650 mm (zaokrąglone boki blatu od strony środkowej pomieszczenia); głębokość blatu przy ścianie 400mm;
- trójkątna półka na monitor 22-calowy o wymiarach: wysokość 450 mm, szerokość boków 380 x 490 mm;

Korpus biurek, blaty i trójkątna półka wykonane z płyty meblowej w kolorze olcha.

Pod blatem od frontu płyta meblowa w kolorze klon naturalny, montowana na głębokości 200 mm od zewnętrznej strony blatu. Na blacie zabezpieczony otwór na okablowanie monitora a pod blatem wysuwana półka na klawiaturę.

Pod blatem od strony ściany szafka o łącznej głębokości 1400 mm w jednej części posiadająca półkę dolną z płyty meblowej, w drugiej części dwie półki na dokumenty biurowe wykonane z płyty meblowej w połowie otwarte, w połowie zamknięte frontem z płyty meblowej w kolorze klon naturalny. Zawiasy z systemem cichego domykania. Uchwyty metalowe w kolorze srebrnym.

Blat biurka oklejony obrzeżem o grubości 2mm.

 

Szafka biurowa niska – 2 szt.  (1 szt. prawa, 1 szt. lewa).

Szafki wykonane zgodnie z projektem z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor olcha i klon naturalny (kolory według wzornika Kronopol); tył szafek zabudowany płytą HDF w kolorze olcha.

Wymiary:

-  szerokość  1000 mm, głębokość 500 mm, wysokość 750 mm,

Szafka z przeznaczeniem na dokumenty biurowe podzielona na dwie części - jedna zamknięta frontem z płyty meblowej, druga otwarta, wewnątrz każdej z części po dwie półki wykonane z płyty meblowej.

Zawiasy z systemem cichego domykania. Uchwyty metalowe w kolorze srebrnym.

 

Szafka biurowa wysoka – 1 szt.

Szafka wykonana zgodnie z projektem z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor olcha (kolor według wzornika Kronopol); tył szafki zabudowany płytą HDF w kolorze olcha.

Wymiary:

- szerokość 1050 mm, głębokość 430 mm,  wysokość 1300 mm

Wewnątrz szafki 3 półki na dokumenty wykonane z płyty meblowej.

Zawiasy z systemem cichego domykania, drzwi szafki zamykane na klucz. Uchwyty metalowe w kolorze srebrnym.

 

Krzesło biurowe ISO - 2 szt.

Konstrukcja ze stalowych owalnych rurek (30 x 15 mm), wykończenie czarną farbą proszkową, czarne plastikowe końcówki nóg, tapicerka splot w kolorze brązowo – beżowym.

IV. Miejsce i termin składania ofert
a) oferty można składać osobiście w Biurze LGD „Nasze Roztocze”, ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość, faxem na numer 84 639-29-66 lub przesłać skan oferty pocztą elektroniczną na adres roztocze@lgdnaszeroztocze.pl do dnia 29.07.2016r. do godz.15.30
b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony i zamontowany w terminie 16 – 31.08.2016r.

VI. Płatności
Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po realizacji całości Zamówienia.

VII. Warunki wymagane od wykonawców
– akceptacja treści zapytania bez zastrzeżeń
– posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia
– sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia.

VIII. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych                   w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Projekt mebli

Formularz ofertowy

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content