„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiana kryteriów wyboru projektów

20 października 2016

Zgodnie z decyzjami podjętymi w dniu 19.10.2016r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” wprowadzone zostały zmiany Kryteriów wyboru operacji w ramach LSR oraz Kryteriów wyboru grantobiorców. Zmiany uwzględniają wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych. Aktualne kryteria dla poszczególnych rodzajów projektów zostały zamieszczone w zakładce Dla Wnioskodawcy.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content