„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki oceny wniosków w ramach naborów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

28 grudnia 2016

W dniu 21 grudnia 2016r. odbyło się I Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w odpowiedzi na przeprowadzone przez LGD „Nasze Roztocze” nabory wniosków numer 1/2016 dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej oraz numer 2/2016 dla zakresu tematycznego Rozwijanie działalności gospodarczej. Poniżej zamieszczono listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listy operacji wybranych do dofinansowania, listę operacji niewybranych do dofinansowania, Protokół z I Posiedzenia Rady oraz formularz Protestu. 

Nabór nr 1/2016

Lista operacji w ramach naboru numer 1/2016 dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji w ramach naboru numer 1/2016 dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej wybranych do dofinansowania przez Radę LGD

Nabór nr 2/2016

Lista operacji w ramach naboru numer 2/2016 dla zakresu tematycznego Rozwijanie działalności gospodarczej zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych LSR

Lista operacji w ramach naboru numer 2/2016 dla zakresu tematycznego Rozwijanie działalności gospodarczej wybranych do dofinansowania przez Radę LGD

Lista operacji w ramach naboru numer 2/2016 dla zakresu tematycznego Rozwijanie działalności gospodarczej niewybranych do dofinansowania przez Radę LGD

Protokół z I Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

Formularz Protestu

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content