„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny i wyboru wniosków w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego

13 stycznia 2017

9 stycznia 2017r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze”, podczas którego dokonano oceny i wyboru do dofinansowania wniosków o powierzenie grantów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony przez LGD nabór.  Oceniane wnioski dotyczyły remontów i modernizacji obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD.  Poniżej zamieszczamy listę wniosków o powierzenie grantów zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR, listę wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania, a także Protokół z II Posiedzenia Rady.

Lista wniosków o powierzenie grantów zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR
Lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania
Protokół z II Posiedzenia Rady Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content