„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023 – zwiększenie limitu środków na realizację projektów współpracy

30 czerwca 2017

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” informuje o rozpoczęciu procesu aktualizacji LSR i potrzebie konsultacji społecznych w celu wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023 . Celem aktualizacji jest zwiększenie limitu środków na realizację projektów współpracy i uwzględnienie ich w Planie działania. Propozycje zmian zaznaczone zostały kolorem czerwonym

Projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 10 lipca 2017r. drogą elektroniczną na adres mailowy roztocze@lgdnaszeroztocze.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content