„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podpisaliśmy pierwsze Umowy o powierzenie grantów

31 sierpnia 2017

W dniu 30.08.2017r. na podstawie zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego Umowy o przyznaniu pomocy, Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” podpisało z Grantobiorcami Umowy o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego pt. „Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD poprzez remonty i modernizacje obiektów infrastruktury społecznej”. Celem projektu jest poprawa warunków dla rozwoju kapitału społecznego obszaru LGD. Projekt zakłada realizacje 6 grantów na łączną kwotę dofinansowania 269 211,00 zł. Zadania objęte projektem to:

  • Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach” – grant złożony Gminę Adamów,
  • „Pokoleniówka – Centrum Inicjatyw Lokalnych” – grant złożony przez Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+,
  • „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Kątach Pierwszych” – grant złożony przez OSP w Kątach Pierwszych,
  • „Remont świetlicy w miejscowości Hutków” – grant złożony przez OSP w Hutkowie,
  • „Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy” – grant złożony przez OSP w Sochach,
  • „Modernizacja Świetlicy Środowiskowej w Długim Kącie” – grant złożony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długi Kąt Zakątek Roztocze.

Każde z tych zadań dotyczy uzyskania nowych funkcjonalności obiektów infrastruktury społecznej i przełoży się na możliwość realizacji ciekawych inicjatyw skierowanych do mieszkańców obszaru LGD. Gratulujemy naszym Grantobiorcom i życzymy powodzenia w realizacji grantów !!!

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content