„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 3/2017 z zakresu Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

28 sierpnia 2017

W dniu 21 sierpnia 2017r. odbyło się VI Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w odpowiedzi na przeprowadzony przez LGD „Nasze Roztocze” nabór wniosków numer 3/2017 dla zakresu tematycznego Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Poniżej zamieszczono listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listę operacji wybranych do dofinansowania oraz Protokół z VI Posiedzenia Rady.

Lista operacji w ramach naboru numer 3/2017 dla zakresu tematycznego Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji w ramach naboru numer 3/2017 dla zakresu tematycznego Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej wybranych do dofinansowania przez Radę LGD

Protokół z VI Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content