„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Zachować pamięć” – Zamojszczyzna okresu okupacji hitlerowskiej w pamiątkach rodzinnych

18 października 2017

W najbliższą sobotę 21 października Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką” zaprasza na otwarcie wystawy pamiątek rodzinnych z okresu II wojny światowej zorganizowaną w ramach projektu „Zachować pamięć” – Zamojszczyzna okresu okupacji hitlerowskiej w pamiątkach rodzinnych.

Ekspozycja ma na celu pokazanie historii Zamojszczyzny i przybliżenie losów jej mieszkańców w latach okupacji hitlerowskiej. Na wystawie zostaną zaprezentowane zdjęcia, listy, dokumenty, odznaczenia  i inne pamiątki rodzinne.

Otwarcie wystawy odbędzie się 21 października 2017 r. o godz. 16.00 w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem. Serdecznie zapraszamy.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content