„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkania informacyjno – konsultacyjne przed planowanym naborem wniosków

29 stycznia 2018

W dniach 25 i 26.01.2018r. Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” zorganizowało spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na założenie własnej firmy. Podczas spotkań zaprezentowane zostały zasady przyznawania dotacji dla osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – warunki przyznania pomocy, kryteria wyboru projektów, zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy oraz najważniejsze elementy biznesplanu w tym projekcja finansowa dla wnioskowanej działalności gospodarczej. Dodatkowo, dzięki obecności pracownika Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich, uczestnicy spotkań zostali zapoznani z innymi źródłami finansowania zakładania własnych działalności gospodarczych. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców obszaru, którzy będą mogli wykorzystać przekazaną wiedzę do przygotowania wniosków aplikacyjnych w konkurach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania. Najbliższy nabór wniosków rozpocznie się 22.02.2018r. i potrawa do 09.03.2018r.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content