„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkania w świetlicy wiejskiej w Sochach

2 lutego 2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Sochach zakończyła rzeczową realizację grantu pt. „Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy” i obecnie w wyremontowanym budynku świetlicy organizuje inicjatywy skierowane do mieszkańców gminy Zwierzyniec. W grudniu ubiegłego roku, w partnerstwie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Sochach, zorganizowana została wystawa ozdób bożonarodzeniowych. Kolejna inicjatywa - Dzień Babci i Dziadka odbyła się w świetlicy 28.01.2018r. Program artystyczny imprezy został uświetniony występem Zespołu Tańca Ludowego „Zwierzyniacy” oraz  zespołu wokalnego „Roztoczanki”.Roboty budowlane będące przedmiotem dofinansowania  w ramach grantu obejmowały m.in. docieplenie budynku, montaż ogrzewania oraz wentylacji. Dzięki ich wykonaniu społeczność lokalna miejscowości Sochy ma możliwość korzystania z budynku świetlicy także w sezonie jesienno-zimowym. Realizowany przez OSP w Sochach grant jest elementem projektu grantowego pt. „Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD poprzez remonty i modernizacje obiektów infrastruktury społecznej” prowadzonego przez LGD „Nasze Roztocze”.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content