„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Świetlica wiejska w Kątach Pierwszych już służy mieszkańcom

8 czerwca 2018

Świetlica wiejska w Kątach Pierwszych jest jedynym obiektem społeczno - kulturalnym w tej miejscowości. Zanim powstała, brakowało przestrzeni umożliwiającej mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego, głównie seniorom i młodzieży. W odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej, OSP w Kątach Pierwszych zrealizowała grant w ramach projektu grantowego prowadzonego przez LGD „Nasze Roztocze”. Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych w budynku dawnej remizy OSP i jego adaptację do pełnienia funkcji ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej. Prace remontowe dotyczyły położenia posadzki w sali głównej oraz pomieszczeniach socjalnych, wymiany drzwi, wykonania nowych  tynków oraz malowania ścian. Obecnie w świetlicy odbywają się zajęcia dla społeczności lokalnej, imprezy kulturalne, spotkania Rady Sołeckiej oraz innych organizacji społecznych.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content