„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wręczenie nagród w konkursie Liderzy Lokalnych Społeczności

4 sierpnia 2018

W dniu 02.08.2018r. w sali konferencyjnej sali konferencyjnej w Hotelu Polak w Zamościu odbyło się uro­czyste rozstrzygnięcie IV edycji konkursu „Liderzy Lokalnych Społeczności” i wrę­czenie nagród dla uczestników.

W ramach kon­kursu do Biura Stowarzyszenia zgłosiło się 14 organizacji oraz grup nieformalnych, które zaprezentowały ciekawe projekty zrealizowane w 2017 roku na obszarze LGD „Nasze Roztocze”.

Zgodnie z decyzją komisji kon­kur­sowej główne nagrody otrzymali:

I miejsce — bon o wartości 500 zł,

Grupa nieformalna „Juniorzy i Seniorzy”, za realizację projektu „Zwierzyniecka Kronika Mieszkańców”

II miejsce — bon o wartości 400 zł, przyznano dwie równorzędne nagrody:

Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+,  za realizację projektu  „Folkowisko”

Stowarzyszenie Klub 50 Plus, za realizację projektu „Senior na walizkach” 

III miejsce – bon o wartości 350 zł, przyznano trzy równorzędne nagrody:

Aktywne Kobiety z Tradycją – Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem, za realizację projektu „Razem pieczemy i razem zjemy – wiejski chleb na zakwasie”

 „Ach Zielone” – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Zielone i okolic,  za zorganizowanie Widowiska Historycznego „Na wzgórzach i lasach Zielonego” – Rekonstrukcja historyczna wydarzeń z września 1939r.

Koło Gospodyń Wiejskich Boża Wola,  za organizację inicjatywy pn. „Pomoc potrzebującym”

Dodatkowo komisja konkursu postanowiła przyznać Wyróżnienia I i II stopnia.

Wyróżnienia I stopnia – bon o wartości 250 zł, otrzymali:

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa,  za zorganizowanie „Józefowskiej Majówki Rowerowej”

„Zielona Knieja” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Stara Huta i okolic, za realizację projektu „Ocalić od zapomnienia wrzesień 1939 w Starej Hucie

Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach za zorganizowanie „Spotkania jasełkowo – opłatkowego w Bortatyczach”

Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”  za realizację projektu „Zachować pamięć”- Zamojszczyzna okresu okupacji hitlerowskiej w pamiątkach rodzinnych

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Zamość „WSPÓLNOTA” za zorganizowanie  „Rodzinnego Spływu Kajakowego”

Wyróżnienia II stopnia - bony o wartości 200 zł, otrzymali:

Sołectwo Siedliska – za zorganizowanie „Sołeckiego wieczorku patriotycznego”

Koło Gospodyń Wiejskich Szczebrzeszyn – Błonie za zorganizowanie „Spotkania opłatkowego”

Koło Gospodyń Wiejskich Suchowola Kolonia - za realizację inicjatywy pn. „Uśmiech dziecka”

Gratulujemy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym uczestniczącym w konkursie.  Życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnych i wielu zrealizowanych projektów.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content