„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i warsztat refleksyjny

27 lutego 2019

W dniu 25.02.2019r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Natura” w Krasnobrodzie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”. Podczas posiedzenia podsumowano poprzedni rok działalności LGD. Przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu, Rady Stowarzyszenia za 2018 rok oraz przyjęto sprawozdanie finansowe i na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi.

Bezpośrednio po Walnym Zebraniu odbył się warsztat refleksyjny w którym udział wzięły osoby zaangażowane w działalność LGD. Podczas warsztatu dyskutowano na temat postępów we wdrażaniu Strategii, przejrzystości obowiązujących procedur oceny i wyboru projektów, wybranych operacjach i tym jak zmieniają one lokalne społeczności, efektywności działań organizowanych przez Biuro LGD oraz zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru, które mogą mieć wpływ na aktualność celów zawartych w Strategii. Uczestnicy warsztatu pozytywnie ocenili działalność Biura LGD oraz efekty wdrażania Strategii.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content