„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach naborów 1/2019/G oraz 2/2019/G

28 lutego 2019

W dniu 25 lutego 2019r. odbyło się X Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków o powierzenie grantów złożonych w odpowiedzi na przeprowadzone przez LGD „Nasze Roztocze” nabory wniosków numer 1/2019/G G dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz numer 2/2019/G dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Poniżej zamieszczono listy wniosków wybranych do dofinansowania oraz Protokół z X Posiedzenia Rady.

 

Lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2019/G dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2019/G dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalne

Protokół z X Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content