„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016 -2018

31 marca 2019

W dniu 28.03.2019r. Zarząd Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” zatwierdził opracowany przez pracowników Biura LGD Raport z ewaluacji Strategii obejmujący lata 2016 – 2018. Celem przeprowadzonej ewaluacji była bieżąca ocena stopnia wdrażania LSR oraz zbadanie jakości i efektywności działań podejmowanych przez LGD.

 

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content