„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konsultacje zmian kryteriów wyboru operacji w ramach Strategii na lata 2016 – 2023

15 maja 2019

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” planowane jest wprowadzenie zmian w kryteriach wyboru dotyczących Rozwijania działalności gospodarczej oraz Kryteriach wyboru operacji własnych LGD

  1. W przypadku kryteriów oceny dla projektów z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej zmiana dotyczy wskazania określonej większej wielkości procentowej wkładu własnego (5%), która umożliwi otrzymanie punktów w ramach oceny według tego kryterium. Potrzeba zmiany kryterium wynika ze zgłaszanych spostrzeżeń w trakcie dotychczas przeprowadzanych ocen wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.
  1. W przypadku kryteriów oceny dla Operacji własnych LGD zmiana wynika z dostosowania kryteriów do zapisów Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zmiana polega na dodaniu kryterium dotyczącego ukierunkowania na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych.

Kryteria wyboru – rozwijanie działalności gospodarczej

Proponowana zmiana kryteriów wyboru – rozwijanie działalności gospodarczej

Kryteria wyboru – operacje własne LGD

Proponowana zmiana kryteriów wyboru operacji własnych LGD

 

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 29 maja 2019r. drogą elektroniczną na adres mailowy roztocze@lgdnaszeroztocze.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content