„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2019

6 maja 2019

W dniu 29 kwietnia 2019r. odbyło się XI Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na przeprowadzony przez LGD „Nasze Roztocze” nabór nr 1/2019 dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Poniżej zamieszczono listę wniosków zgodnych z LSR, listę wniosków wybranych do dofinansowania oraz Protokół z XI Posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2019

Protokół z XI Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content