„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Walne Zebranie Członków LGD „Nasze Roztocze” w dniu 10.06.2019r. wprowadziło zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w kryteriach wyboru operacji

11 czerwca 2019

Zmiany Strategii dotyczą zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na naszym obszarze. Dodatkowe środki w wysokości 830 000,00 zł to nagroda dla LGD za skuteczne wdrażanie Strategii oraz osiągnięcie na koniec 2018 roku określonego poziomu wskaźników produktu i wartości podpisanych umów.

Dzięki dodatkowym środkom oraz oszczędnościom w realizacji projektów grantowych, budżet Strategii przeznaczony na wsparcie przedsiębiorczości zostanie zwiększony łącznie o 1 120 000,00 zł :)

Zmiany w kryteriach wyboru dotyczyły projektów z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej oraz realizacji Operacji własnych LGD, zgodnie z poniżej zamieszczonymi dokumentami.

 

Kryteria wyboru Rozwijanie działalności gospodarczej

Kryteria wyboru Operacje własne LGD

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content