„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy na wyjazd studyjno – szkoleniowy

5 czerwca 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze
LGD „Nasze Roztocze” oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej
do udziału w jednodniowym wyjeź­dzie stu­dyjno – szko­le­niowym
w dniu 18.06.2019r.

Orga­ni­zator zapewnia bez­płatny prze­jazd, wyży­wienie, ubez­pie­czenie
oraz cie­kawy pro­gram merytoryczny.

Tema­tyka wyjazdu będzie dotyczyła dobrych praktyk w rozwoju przedsiębiorczości
z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego Podkarpacia
na przykładzie Kresowej Osady w Baszni Dolnej.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie

pod numerem 84 639−29−66

w terminie od 06.06.2019r. do 14.06.2019r.

w godz. 7.30 – 15.30.

Liczba miejsc ograniczona.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content