„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

1 czerwca 2019

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej przy Restauracji Luneta w Zamościu przy ul. Waleriana Łukasińskiego 2E. Zebranie dotyczy zwiększenia budżetu Strategii o dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości oraz zmian w kryteriach wyboru.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”
 5. Przedstawienie propozycji w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dotyczących zwiększenia budżetu i wskaźników Strategii w zakresie wsparcia przedsiębiorczości
 6. Głosowanie nad przyjęciem zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dotyczących zwiększenia budżetu i wskaźników Strategii w zakresie wsparcia przedsiębiorczości
 7. Przedstawienie propozycji zmian Kryteriów wyboru operacji dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej
 8. Głosowanie nad przyjęciem zmian Kryteriów wyboru operacji dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej
 9. Przedstawienie propozycji zmian Kryteriów wyboru operacji własnych LGD
 10. Głosowanie nad przyjęciem zmian Kryteriów wyboru operacji własnych LGD
 11. Sprawy różne
 12. Zamknięcie zebrania

 

 

Prezes Zarządu

Małgorzata Kwaśniak

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content