„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolejne pieniądze trafią do grantobiorców

9 sierpnia 2019

„Rozwój sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD Nasze Roztocze poprzez uzupełnienie oznakowania i wyposażenie istniejących szlaków w infrastrukturę turystyczną”  to tytuł projektu grantowego, który będzie realizowany na naszym obszarze. W dniu wczorajszym podpisaliśmy umowy z grantobiorcami, do których trafi łącznie 231 097,00 zł dofinansowania

 Zadania objęte projektem grantowym:

  1. Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa „Wyposażenie Szlaku Rowerowego Ziemi Józefowskiej w infrastrukturę turystyczną”, kwota grantu 47 137,00 zł
  2. Stowarzyszenie Chrząszczowy Gród „Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na terenie Roztocza Szczebrzeszyńskiego”, kwota grantu 47 379,00 zł
  3. Stowarzyszenie Kulturalno – Naukowe Do źródeł „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród”, kwota grantu 44 935,00 zł
  4. Gmina Zamość „Wykonanie altany wraz z infrastrukturą turystyczną przy szlaku rowerowym w miejscowości Mokre”, kwota grantu 44 976,00 zł
  5. Jan Czochra „Wykonanie altany w Żurawnicy – miejsca odpoczynku na szlaku kajakowym”, kwota grantu 46 670,00 zł

Serdecznie gratulujemy :)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content