„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru LGD „Nasze Roztocze”

9 sierpnia 2019

W dniu 08.08.2019r. podpisaliśmy umowy z grantobiorcami, którzy będą realizować zadania w ramach projektu grantowego pt. „Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru LGD Nasze Roztocze poprzez realizację inicjatyw promujących twórczość lokalną oraz tradycje kulinarne i rękodzielnicze regionu”. Łączna wartość dofinansowania przyznana na realizację projektu to 116 642,00 zł

Zadania objęte projektem grantowym:

  1. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Gminy Adamów „Organizacja warsztatów rękodzieła artystycznego na terenie Gminy Adamów”, kwota grantu 33 060,00 zł
  2. Stowarzyszenie Chrząszczowy Gród „Nagranie płyt Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej i zespołu Koromysło – Folk Maszyna ze Szczebrzeszyna oraz organizacja warsztatów muzycznych”, kwota grantu 20 321,00 zł
  3. Krasnobrodzki Dom Kultury „Nagranie płyty z muzyką ludową Zespołu Wójtowianie z Krasnobrodu”, kwota grantu 15 327,00 zł
  4. Stowarzyszenie Wysokie nad Łabuńką „Organizacja warsztatów rękodzielniczych na terenie Gminy Zamość oraz wydanie publikacji Poradnik rękodzielnika”, kwota grantu 29 628,00 zł
  5. Stowarzyszenie Kulturalno – Naukowe Do źródeł „Organizacja warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych na terenie Gminy Krasnobród”, kwota grantu 18 306,00 zł

 

Wszystkim grantobiorcom gratulujemy i życzymy powodzenia i wytrwałości w realizacji projektów :)

 

 

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content