„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki oceny wniosków

19 listopada 2019

W dniu 14 listopada 2019r. odbyło się XII Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej oraz projektów grantowych dotyczących: Promocji turystycznej obszaru LGD, Doposażenia obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD, Realizacji inicjatyw wspierających aktywne i ekologiczne postawy mieszkańców

Poniżej zamieszczono listy wniosków dla poszczególnych zakresów, formularz Protestu oraz Protokół z XII Posiedzenia Rady.

Listy wniosków dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach naboru 2/2019

Lista operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 2/2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 2/2019

Listy wniosków dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach naboru 3/2019

Lista operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 3/2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 3/2019

Listy wniosków o powierzenie grantów dla zakresu tematycznego Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach naboru 3/2019/G

Lista wniosków o powierzenie grantów zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożonych w odpowiedzi na nabór nr 3/2019/G

Lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2019/G dla zakresu tematycznego Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

Listy wniosków o powierzenie grantów dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

Lista wniosków o powierzenie grantów zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 4/2019/G

Lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2019/G dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

Listy wniosków o powierzenie grantów dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Lista wniosków o powierzenie grantów zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych złożonych w odpowiedzi na nabór nr 5/2019/G

Lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2019/G dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Protokół z XII Posiedzenia Rady

Protokół z XII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze

Formularz Protestu

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content