„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

16 grudnia 2019

W dniu 13 grudnia 2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” związane z zakończeniem czteroletniej kadencji władz Stowarzyszenia. Podczas obrad przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2019 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Na spotkaniu wybrano nowe władze Stowarzyszenia, które będą odpowiedzialne za realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

Członkowie Zarządu: Małgorzata Kwaśniak – Prezes Zarządu, Aneta Molenda, Elżbieta Momot, Agnieszka Adamczuk, Sylwia Artymiak, Anna Pytlowska.

Członkowie Rady: Ryszard Gliwiński, Urszula Kolman, Dariusz Szykuła, Janusz Oś, Henryk Matej, Robert Rabiega, Piotr Bartnik, Jan Borowicz, Patryk Czerwieniec, Zbigniew Michalski, Ryszard Monastyrski, Agata Piwko, Adam Panas.

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Kazimierz Gęśla, Maria Sak, Leszek Stankiewicz.

Gratulujemy nowym władzom Stowarzyszenia i życzymy powodzenia w realizacji wszelkich podejmowanych działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content