„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

6 grudnia 2019

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019r. o godz. 11.00 w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie przy ul. Sądowej 3.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD
  „Nasze Roztocze”
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2015r. – 2019r.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia w kadencji 2015r. – 2019r.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015r. – 2019r.
 8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia  w kadencji 2015r. – 2019r.
 10. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia na kolejną kadencję
 11. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia na kolejną kadencję
 12. Przedstawienie propozycji zmian treści Statutu Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”
 13. Głosowanie nad przyjęciem zmian treści Statutu Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”
 14. Sprawy różne
 15. Zamknięcie zebrania

 

Prezes Zarządu

Małgorzata Kwaśniak

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content