„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapytanie ofertowe Zakup i montaż 13 samoobsługowych stacji naprawy rowerów

8 kwietnia 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i montaż 13 samoobsługowych stacji naprawy rowerów będący elementem projektu współpracy „Rozwój aktywności mieszkańców” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Zapytanie ofertowe

Zał. Nr 1 Formularz oferty

Zał. Nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych usług

Zał. nr 4 Projekt obiektu

Zał. Nr 5 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wyjaśnienie z dnia 10.04.2020r.

W dniu 07.04.2020 roku zapytanie ofertowe na zakup i montaż 13 samoobsługowych stacji naprawy rowerów zostało zamieszczone na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.portalogloszen.arimr.gov.pl pod numerem 27/07/04/2020.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content